Home

ปรึกษา แนะนำ ยกทรง หลังเสริมหน้าอก

1529659482708

 

หลังเสริมหน้าอก หลังเสริมซิลิโคน

เลือกยกทรงไม่ถูก?
ไม่รู้จะยกทรงแบบไหน?
ใส่ยกทรงไม่ถูกหลัก หลังเสริมหน้าอกจะเป็นอย่างไร?
ทำไมหน้าอกห่างออก หลังเสริม?
ไม่ใส่ยกทรง “โนบรา” มีผลอะไรกับหน้าอก?
คุณรู้หรือไม่ มีผลกับรูปทรง ของหน้าอก หลังเสริม มากน้อยเพียงใด กับการเลือกยกทรงหลังเสริมซิลิโคน หรือเสริมหน้าอก แอดไลน์ มาหาเราสิค่ะ

1 รีวิวบราเสริมนม | 2 รีวิวบราเสริมนม|3 รีวิวบราเสริมนม5 รีวิวบราเสริมนม

 4 รีวิวบราเสริมนม6 รีวิวบราเสริมนม

7 รีวิวบราเสริมนม |

 

000white-logo-bra-dd-com-4-photos

 

 

Advertisements